מוצרים

מערכית - מערכת שעות

מערכית הינה תוכנה לשיבוץ ויצירת מערכת שעות בית ספרית. התוכנה משמשקת עם המנב"ס הבית ספרי
ושולפת את פרטי התלמידים והמורים ממנו. התוכנה מוצעת לקניה בשתי אופציות :

 • קניית רשיון שימוש לשנת לימודים אחת בלבד.
 • קניית רשיון שימוש לחמש (5) שנות לימודים.
יומית

יומית הנה תוכנה הנלוות לתוכנה מערכית. התוכנה שומרת את חיסורי המורים, את ממלאי המקום, ואת כל שאר הדברים
שקורים בבית הספר בכל יום. בנוסף בתוכנה ישנה אפשרות לתכנון מחבנים שנתי ותכנון אירועים שנתי.
מבצע חם ביולי – קבל רישיון שימוש לשנה חינם בהזמנת התוכנה עד סוף יולי

מצגית

מצגית הינה תוכנה המציגה על מחשב ציבורי בבית הספר את מערכת השעות היומית, שינויים שהתבצעו באותו היום, מורים מחליפים לאותו היום, שיבוצים מיוחדים ועוד. מבצע חם ביולי – קבל רישיון שימוש לשנה חינם בהזמנת התוכנה עד סוף יולי
מערכית לארגונים

לאור פניה של ארגונים לשימוש בתוכנה מערכית, וכדי לתת מענה לצרכיהם, בוצע פיתוח מיוחד הכולל:
 • רשימת הגדרות מותאמת לארגונים.
 • מסך רשימת מערכות. רשימה זו מאפשרת למשתמש להוסיף מערכות כפי צרכיו ללא
 • הגבלה. למשל מערכת לכל שבוע במשך השנה.
 • אפשרות במסך זה: העתקת נתוני שיבוץ מערכת אחת למערכת שניה
 • מסך שיבוץ וחיוב. מסף זה מכיל טבלת מערכת באופן הבא:
 • בסרגל למעלה – ימי השבוע
 • בסרגל מימין – המסגרות
 • הצגת תאריכי הימים בשבוע, חגים וערבי חגים
 • ביצוע שיבוץ של המערכת. אפשרי: תאריך, משעה, עד שעה
 • ביצוע עדכון גורף לביצוע פעילויות
 • ביצוע עדכון גורף לביצוע אישורי תשלום
 • עידכונים אלה יופיעו בטבלה המוצגת.
 • שמירת הערות פנימיות למסגרת

דוגמא למסת במערכית

דוגמא למסת במערכית

דוגמא למסת במערכית

גירסאת מערכית הנוכחית:

ארז אדר מחשבים בע"מ 21 שנות מצויינות - [email protected] - שירות ותמיכה - כניסה לפאנל הניהול
באנר תחתון

מערכת שעות!